I lager.

VHM Crankshaft high inertia Yamaha YZ85 '19->, OEM conrod

kr 9 460